Zorg

 

   Onderzoek in de zorg

Veldwerk Optimaal voert in verschillende branches van de zorg op maat gemaakte en gestandaardiseerde kwaliteitsonderzoeken uit.

Ziekenhuizen
Het kwaliteitsonderzoek voor kwaliteitsmanagers van ziekenhuizen is erop gericht om gehanteerde standaarden en geldende normen te toetsen aan de doelstellingen die het ziekenhuis/ de kwaliteitsmanager aan zorg heeft gesteld en in welke mate de doelstelling van bepaalde zorgaspecten wordt gehaald. Aangezien dit een heel breed begrip is, zal per zorgaspect beschreven moeten worden:

  • de problematiek,
  • de achtergronden van de problematiek,
  • de doelstellingen,
  • de meetmethode,
  • de rapportage.

 

Naar ‘Branches’

Reacties zijn gesloten.