Professionaliteit

Wie gaat er voor u aan het werk?

Onze projectleiders staan nauw in contact met de 130 interviewers die verspreid zijn over heel Nederland. We kunnen hen omschrijven als professioneel en ervaren. Veel van onze interviewers hebben van onderzoeken hun werk gemaakt en zijn al jarenlang bij Veldwerk Optimaal in dienst.
Om continue een optimale kwaliteit te leveren, bieden wij hen de mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen middels de D&IN/MOA-FFT E-learning cursus. Daarnaast worden zij voortdurend door ons gemonitord, getraind en gecoacht via instructies, tussentijdse evaluaties en feedbackmomenten.

Bovendien worden interviewwerkzaamheden, observaties en mystery guest onderzoeken gecontroleerd op:

  • Tegenstrijdigheden
  • Correcte invulling
  • Interpretatieverschillen
  • Zorgvuldigheid
  • Naleven van de mondelinge en schriftelijke instructies

Iedere interviewer is anders. Doordat wij onze interviewers door en door kennen, zijn wij in staat om de juiste mensen op het juiste project in te zetten.

Veldwerk is ons vak, daar staan wij voor.

Naar ‘Tot uw dienst’

Reacties zijn gesloten.