Wmo

Tevredenheid met Hulp bij het huishouden

Het kunnen voeren van een huishouden vergroot de zelfredzaamheid en maakt langer zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving mogelijk. Hulp bij het huishouden is een vorm van ondersteuning die ervoor zorgt dat cliënten een huishouden kunnen voeren. Gemeenten hebben binnen de Wmo een compensatieplicht voor het bereiken van het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’, ‘het hebben van schone en draagbare kleding’, ‘het bereiden van de maaltijden’ en ‘regie’.

Thuiszorgorganisaties zijn de uitvoerende instanties: zij bieden cliënten tijdelijk of blijvend Hulp bij het huishouden. Niet alleen gemeenten, maar ook de thuisorganisaties zelf vinden het belangrijk om te weten of haar cliënten tevreden zijn over de aangeboden dienstverlening die wordt ingeschakeld.

Veldwerk Optimaal is een MOA-gecertificeerd onderzoeksbureau met gekwalificeerde onderzoekers. Het is van belang voor de kwaliteit van het onderzoek dat de uitvoerder ervan gekwalificeerd is. Veldwerk Optimaal is een full-service bureau: van face-to-face, telefonisch, mystery guest t/m online onderzoek. Sinds 1995 zijn Veldwerk Optimaal en haar onderzoekers lid van de MOA. De uitvoering van uw klanttevredenheidsonderzoek Wmo Hulp bij het huishouden is bij ons in vertrouwde handen!

Wat kan Veldwerk Optimaal u bieden

  • Het op een correcte manier uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek met de inzet van gecertificeerde interviewers.
  • De garantie dat voldaan wordt aan de afgesproken steekproefomvang.
  • Opleveren eindrapportage met benchmark.
  • Het op verantwoorde wijze omgaan met data en persoonsgegevens.

Wij voeren het KTO onderzoek Hulp bij het huishouden voor u uit vanaf € 600 all-in op jaarbasis.

Checkt u verder nog even de volgende zaken

Vragenlijsten worden gepersonaliseerd naar thuiszorgorganisatie en cliënt.

Spreekt dit u aan en bent u nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Klik dan hierboven op ‘Factsheet’ voor meer informatie, kies ‘KTO Wmo Inschrijfformulier’ voor uw opdracht of neem contact op met drs. Jan van den Einde (073-6120903 / janvandeneinde@veldwerkoptimaal.nl).

Reacties zijn gesloten.