UWV

 

Klanttevredenheidsonderzoek UWV

Het ‘Inkoopkader Re-integratiediensten’ verplicht re-integratiebedrijven waarmee het UWV een raamovereenkomst heeft gesloten, jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren door een extern onderzoeksbureau. Deze verplichting geldt voor re-integratiebedrijven die trajecten uitvoeren binnen de 4 percelen:

 • Modulaire Re-integratiediensten (Participatie interventie, Bevorderen maatschappelijke deelname en Begeleiding bij scholing)
 • Werkfit maken
 • Naar werk
 • Praktijkassessment

Het UWV vindt het belangrijk om te weten of haar cliënten tevreden zijn over de aangeboden dienstverlening van de re-integratiebedrijven die ze inschakelt.

Eisen UWV

Eén eis van het UWV is dat het klantentevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een D&IN-gecertificeerd onderzoeksbureau met gekwalificeerde onderzoekers. Veldwerk Optimaal is een full-service bureau: van face-to-face, telefonisch, mystery guest t/m online onderzoek. Sinds 1995 zijn Veldwerk Optimaal en haar onderzoekers lid van de D&IN.

De (huidige) meetperiode loopt van 1 januari t/m 31 december 2024. Voor alle re-integratiebedrijven geldt de deadline van 1 maart 2025 voor het aanleveren van de rapporten.

Wat kan Veldwerk Optimaal u bieden

 • Het op een correcte manier hanteren van de vereiste vragenlijst, zoals het UWV die heeft voorgeschreven.
 • De garantie dat voldaan wordt aan de respons-eisen die het UWV stelt (onze gemiddelde respons ligt op 62%).
 • Wij hebben voor 100% van alle deelnemende re-integratiebedrijven de minimale respons-eis van UWV gerealiseerd.
 • Cliënten ontvangen een e-uitnodiging, een e-reminder, en indien nodig bellen wij cliënten voor het telefonisch afnemen van de vragenlijst zonder bijkomende kosten!
 • De gemiddelde klanttevredenheid voor alle re-integratiebedrijven die momenteel klant zijn bij Veldwerk Optimaal  – Kritische Prestatie Indicator (KPI) UWV, men verlangt minimaal een 7,0 – ligt op 8,4.
 • De eindrapportage wordt voor de deadline van het UWV opgeleverd.
 • Veldwerk Optimaal onderschrijft de eisen die het UWV stelt ten aanzien van een correct uitgevoerd onderzoek.

Sinds 2020 voeren wij ook het Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek uit! 

Bel of e-mail voor nadere informatie. Kosten zijn vanaf € 420 excl. BTW.

Check verder:

Vragenlijsten worden gepersonaliseerd naar re-integratiebedrijf en cliënt.

Het aantal re-integratiebedrijven dat zorgeloos met ons samenwerkt neemt toe. Met inzet en plezier werken wij al voor meer dan 70 bedrijven: Referentielijst KTO onderzoeken UWV is op aanvraag verkrijgbaar.

Spreekt dit u aan en bent u nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Klik dan op ‘Factsheet’ voor meer informatie, kies ‘KTO UWV Inschrijvingsformulier’ voor uw opdracht of neem contact op met drs. Jan van den Einde (073-6120903 / info@veldwerkoptimaal.nl).

Naar ‘Off the shelf onderzoeken’

Reacties zijn gesloten.