USP

Utrecht Science Park (USP)

Hartelijk dank dat u bent ingelogd op deze pagina.

Bent u werknemer bij een van de bedrijven en/of instellingen op Utrecht Science Park (USP), dan wil ik u kort om uw aandacht vragen.

In opdracht van de gemeente Utrecht voert bureau BRO (stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling, landschap en economie) een onderzoek uit naar de behoefte aan een voorzieningencentrum/winkelcentrum in de omgeving van USP.

Uw mening is daarbij belangrijk. Daarom wil ik u vriendelijk vragen om deel te nemen aan het onderzoek middels het invullen van een online enquête. Het invullen van de vragenlijst vergt ca. 5 minuten van uw tijd. Uw input blijft uiteraard strikt anoniem.

Thank you for visiting this website.

Are you an employee at one of the companies and/or institutions at Utrecht Science Park (USP)? Then this questionnaire is meant for you.

On behalf of the City of Utrecht, Bureau BRO (urban planning, spatial development, landscaping and economy) is conducting a study regarding the demand for a facility centre / shopping centre near USP.

Your opinion matters in this respect. Your input will of course remain strictly confidential. Thank you for your participation and good luck completing the questionnaire (approximately 5 minutes of your time).

Start de vragenlijst door HIER te klikken (start completing the questionnaire here).

Namens de gemeente Utrecht en BRO hartelijk dank voor uw medewerking (thank you very much for your cooperation!).

Drs. Jan van den Einde (Senior projectleider Veldwerk Optimaal)

Reacties zijn gesloten.