QS

Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening

“Steeds meer huishoudens komen in financiële problemen door de hoge inflatie en vervallen in armoede. In 2022 kampten naar schatting 640.000 huishoudens met problematische schulden. Dat zijn er 20.000 meer dan een jaar geleden. In 2023 komen daar volgens economen van ABN Amro nog eens 30.000 huishoudens bij.” (NOS Nieuws, 2 november 2022)

Monitor en Early-warning-system

De schuldenproblematiek in Nederland heeft de aandacht van zowel de landelijke als gemeentelijke politiek. Ook is het een veelbesproken onderwerp in het publieke debat. En met reden. Uit cijfers blijkt – zie de quote hierboven – dat ruim 600.000 huishoudens problematische schulden hebben.

Gelukkig kunnen inwoners terecht bij de gemeente met vragen over schulden of schuldhulpverlening. De gemeente kan helpen met geldzaken op orde te krijgen en de financiële situatie in kaart te brengen. Schuldhulpverlening levert de maatschappij veel positiefs op, maar geeft bovenal individuen stabiliteit en perspectief.

Het is daarom belangrijk dat de schuldhulpverlening goed verloopt. Niet alleen met het oog op het eindresultaat (schone lei, schuldenvrij), maar ook voor wat betreft de weg ernaartoe: aanmelding, intake, stabilisatiefase, minnelijke schuldenregeling, budgetbeheer, Wspn. Dan is het wenselijk om periodiek een vinger aan de pols te houden bij de eigen gemeentelijk procedures/processen en/of die van derden, zoals bewindvoerders en andere wettelijke vertegenwoordigers.

Veldwerk Optimaal BV heeft een instrument gemaakt om jaarlijks of halfjaarlijks inwoners die zich aangemeld hebben voor schuldhulpverlening te ondervragen naar hun bevindingen. Dat levert een momentopname op die geldt als zowel monitor als early-warning-system.

De monitor, uitgaande van een (half)jaarlijkse herhaling, geeft inzicht in de cijfers en ontwikkelingen in de tijd. Het early-warning-system vraagt direct aandacht voor schrijnende cases; inwoners die om wat voor redenen ook van de regen in de drup dreigen te geraken.

Vragenlijst KTO

De vragenlijst van het KTO onderzoek richt zich op respondenten die …

  • zich alleen hebben (aan)gemeld met een vraag over schulden of schuldhulpverlening,
  • daarna ook een intakegesprek/eerste gesprek/screening hebben gehad,
  • (ook) een cursus … gevolgd OF budgetbegeleiding gehad hebben,
  • in de stabilisatiefase zitten of hebben afgerond,
  • in de minnelijke schuldregeling zitten of hebben afgerond, al dan niet met budgetbeheer,
  • die het wettelijk schuldentraject zijn aangegaan of hebben afgerond.
  • Mogelijk ook respondenten die een aanvraag Bijzondere bijstand hebben gedaan.

Het totaal aantal respondenten dat binnen de meetperiode van 12 maanden moet worden uitgenodigd voor deelname aan het KTO onderzoek Schuldhulpverlening vormt de basis voor onderstaand kostenoverzicht, uitgaande van een meetperiode van 12 maanden; kosten zijn exclusief B.T.W.

Kostenoverzicht:

Aantal uit te nodigen respondentenKosten uitvoering 2023/2024
T/m 200 klanten€ 1.560,00
201-500 klanten€ 2.380,00
501-1.000 klanten€ 3.620,00
1.001-1.600 klanten€ 5.070,00
1.601-2.400 klanten€ 5.660,00
Meer dan 2.400 klantenOfferte op maat
Toeslag halfjaarlijkse rapportage€ 380,-
Toeslag versturen schriftelijke vragenlijsten€ 5,- per vragenlijst/respondent

Meldt u aan

Heeft samenwerking met Veldwerk Optimaal uw interesse en wilt u graag nader van gedachten wisselen over de uitvoering van het Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening, dan horen wij graag van u. U kunt ook direct uw deelname kenbaar maken door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met drs. Jan van den Einde,  (073-6120903, janvandeneinde@veldwerkoptimaal.nl).

Checkt u nog even de volgende zaken:

Reacties zijn gesloten.