Mystery Guest onderzoek

Mystery shoppen; een specialisme

Mystery shopping, biedt bedrijven en instellingen de mogelijkheid in de eigen keuken dan wel in andermans keuken te kijken. Voor veel bureaus een relatief weinig gebruikte methode, voor ons een tweede natuur. 

Bedrijven en instellingen besteden veel tijd, geld en energie aan training van medewerkers en gedragscodes, zodat de medewerkers de klant op de meest optimale wijze bejegenen. De effectiviteit van deze inspanningen is soms moeilijk te bepalen, een goed getrainde en objectieve mystery shopper kan het effect van deze inspanningen overzichtelijk in beeld brengen. De effectiviteit en efficiëntie van het beleid kan gemeten worden alsmede de mate van klantgerichtheid en de naleving van het door de organisatie gestelde beleid.

Mystery shoppen is zeer specialistisch werk, niet iedereen is er geschikt voor en het vergt veel ervaring en concentratie, zowel van de mystery shopper als van de projectleider(s). Veldwerk Optimaal beschikt over een team van speciaal opgeleide en gemotiveerde mystery shoppers, ervaren projectleiders en een panel van deskundigen: medisch, juridisch en economisch.

Naar ‘Diensten’

Reacties zijn gesloten.