Corona

POST-CORONA: veilig werken volgens de adviezen van het RIVM

De versoepeling van de coronamaatregelen per 11 mei jl. betekent dat wij onze werkzaamheden weer kunnen en mogen hervatten. Een pakket voorzorgsmaatregelen, om besmetting te voorkomen, waarbij de adviezen van het RIVM leidend zijn, is verwoord in de MOA-richtlijn voor 1,5 meter marktonderzoek: de veiligheid van respondent en interviewer staat op nummer 1.

Bij de uitvoering van face-to-face gesprekken met respondenten, op locatie, handelen wij en onze interviewers naar de adviezen van het RIVM, verwoord in de MOA-richtlijn:

 • Onze medewerkers gaan niet werken in geval van ziekte, zelfs niet bij lichte verkoudheidsverschijnselen
 • Men zoekt, op locatie, open en/of voldoende grote ruimtes op, alwaar men respondenten zal aanspreken
 • Respondenten die verkoudheidsverschijnselen vertonen worden niet aangesproken
 • Onze medewerkers spreken individuen aan, hooguit een ‘stel’, maar zeker geen groepen
 • Interviewer en respondent houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • De interviewer draagt zichtbaar een badge met “1,5 meter”
 • Er worden geen zaken uitgewisseld, bijv. toonmateriaal en dergelijke
 • Van fysiek contact is geen sprake
 • Het contact tussen interviewer en respondent blijft beperkt tot maximaal 10 minuten
 • Indien afstand houden lastig is en/of uit oogpunt van een veilig gevoel voor respondent en interviewer, dragen onze medewerkers een mondneusmasker.
 • De veiligheid van respondent en interviewer staat op nummer 1

De adviezen van het RIVM zijn in mindere mate van toepassing op onze andere werkzaamheden: mystery shopping, telefonisch onderzoek en online onderzoek. Deze werkzaamheden vinden dan ook normaal plaats, zij het altijd met gepaste voorzichtigheid.

Reacties zijn gesloten.