BAPAS

Anonimiteitsgarantie

BAPAS en haar technische partner Veldwerk Optimaal verplichten zich er toe om in alle gevallen de anonimiteit van de medewerkers te garanderen bij de uitvoering van het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor Stichting Mommerskwartier. BAPAS is een onafhankelijk HR-bedrijf en treedt inhoudelijk op als externe partner voor organisaties bij o.a. het uitvoeren en rapporteren van tevredenheidsonderzoeken. Anonimiteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid zijn voor ons binnen elk onderzoek van groot belang.

De anonimiteit is op 2 wijzen gewaarborgd.

1. Afname en verwerking

De technische verwerking vindt plaats bij Veldwerk Optimaal BV. Bij elektronische afname wordt gewerkt met een unieke toegangscode voor iedere deelnemer die toegang geeft tot de vragenlijst. Aan die link ‘hangen’ ook gegevens als functie e.d. Deze bevinden zich op een strikt beveiligde server. Veldwerk Optimaal geeft de garantie alleen de enquêtedata / uitkomsten aan BAPAS aan te leveren, zonder de link dus naar individuele namen, noch de vermelding ervan.

2. Rapportage van de resultaten

BAPAS (www.bapas.nl) gaat vervolgens de resultaten filteren en analyseren. Theoretisch bestaat dan de mogelijkheid zodanig terug te filteren dat het individu, althans voor Stichting Mommerskwartier, daaruit te herleiden zou zijn (bijvoorbeeld op afdeling). Een tweede anonimiteitswaarborg wordt gevonden in de garantie van BAPAS dat zij aan Stichting Mommerskwartier nooit een kleinere selectie zal  aanleveren dan een cluster van minimaal 7 respondenten. Op deze wijze blijft het herleiden tot een individuele mening of beantwoording te allen tijde onmogelijk.

Reacties zijn gesloten.