KVZ2

Kwaliteitscontrole verstrekking Zelfzorgmedicatie (KVZ)

Leveranciers zelfzorgmedicatie

Speciaal voor leveranciers van zelfzorgmedicatie die informatie willen vergaren over o.a.:

  • de (wijze van) verstrekking van hun eigen A-merk en/of concurrerende merken,
  • WASA / WHAM vragen en de gegeven (gebruiks)adviezen,
  • gebruik en toepassing van aangereikte communicatiemiddelen (displays, posters, etc.),

heeft Veldwerk Optimaal een mystery guest tool ontwikkeld: de Kwaliteitscontrole verstrekking Zelfzorgmedicatie (KVZ).

Meer dan 60.000 mystery bezoeken

zelfzorgmedicijnenVeldwerk Optimaal heeft 25 jaar ervaring met (complexe) rollenspellen en mystery aankopen betreffende zelfzorgmedicatie. In die jaren al meer dan 60.000 mystery guest bezoeken. Wij beschikken over de kennis en ervaring om in huis cases te ontwikkelen incl. rollenspel (al dan niet met interacties en contra-indicaties). Wij stellen bijbehorende checklisten op voor het registeren van een mystery aankoop, waarbij aansluiting is gezocht met de gecertificeerde waarborgeisen van het CBD en zelfzorgstandaarden.

Onze mystery guests zijn geen toevallige passanten die dit werk als hobby verrichten. Onze mystery guests zijn ervaren en getrainde professionals, allemaal al jaren aan ons bureau verbonden. Elke nieuwe casus wordt vooraf gegaan door een training tijdens een online meeting. U bent zo verzekerd van een correcte uitvoering van het onderzoek met constante kwaliteit.

Werkwijze en kosten

In de checklist wordt verslag gedaan van het verloop van een mystery aankoop met expliciet aandacht voor:

  • WASA / WHAM vragen
  • (Gebruiks)advies
  • Eindadvies/juiste productverstrekking

Na afloop ontvangt een tweeledige rapportage: een bondige versie met daarin de belangrijkste uitkomsten, waarbij uiteraard wordt ingezoomd op uw specifieke informatievraag, en een uitgebreide versie waarin resultaten per bezocht verkooppunt zichtbaar zijn.

Met deze rapporten beschikt u over gedegen handvatten om eigen commercieel beleid en marktpositie verder te analyseren en/of gemaakte commerciële afspraken met marktpartijen verder te evalueren.

Deelnemers aan KVZ kunnen flexibel kiezen hoeveel mystery bezoeken per onderzoekronde wenselijk zijn, uitgevoerd bij één keten/type verkooppunt of bij meerdere ketens/verkooppunten (kosten excl. B.T.W.):

  • vanaf € 80 per mystery bezoek

Deze kosten zijn inclusief bezoek en aankoop product, inclusief de bondige en uitgebreide rapportages. Ca. 2 weken na afronden van een veldwerkperiode ontvangt u de terugkoppeling.

Introductie-aanbieding

Om u de gelegenheid te geven om zelf te ‘proeven’ aan het onderzoek en om zelf het nut van de output te ervaren, bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze introductie-aanbieding naar keuze:

  • uitvoering 1 casus mystery guest in de periode januari – maart 2020 bij 25 willekeurige ketens/verkooppunten à € 100 is € 2.500
  • uitvoering 1 casus mystery guest in de periode januari – maart 2020 bij 50 willekeurige ketens/verkooppunten à € 80 is € 4.000

Spreekt dit u aan en bent u nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Neem dan contact op met drs. Jan van den Einde (073-6120309 / janvandeneinde@veldwerkoptimaal.nl).

Bij het aangaan van een samenwerking zijn de kosten vooraf duidelijk en helder. U ontvangt bij opdrachtbevestiging een voorschotnota van 50%. De op-maat-rapporten worden digitaal aan u opgeleverd. Bij oplevering ontvangt u een eindnota van de resterende 50%.

Naar ‘Off the shelf onderzoeken’

Reacties zijn gesloten.