KVZ

Kwaliteitscontrole verstrekking Zelfzorgmedicatie (KVZ)

Drogisterijen

T.a.v. zelfzorgmedicatie hebben drogisterijen zich verplicht tot het leveren van “verantwoorde zorg”. Om de uitkomst van “verantwoorde zorg” te toetsen, heeft Veldwerk Optimaal een mystery guest tool ontwikkeld: de Kwaliteitscontrole verstrekking Zelfzorgmedicatie (KVZ).

Kwaliteit hoog in het vaandel

Drogisterijen die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, nemen deel aan KVZ. Dat zijn de drogisterijen die zich qua inhoud en kwaliteit onderscheidend wensen te manifesteren:

 • Die het verkoopteam en dan met name de drogist en assistent drogist blijvend willen ondersteunen in het op peil houden van hun kennis en ervaring;
 • die de (assistent) drogist de mogelijkheid willen bieden tot zelfanalyse op het gebied van kwaliteit van dienstverlening en advies;
 • die een bijdrage willen leveren aan verantwoord medicijngebruik;
 • en die niet bang zijn om te leren en te verbeteren.

Meer dan 60.000 mystery bezoeken

drogisterij zelfzorgmedicatieVeldwerk Optimaal heeft al 25 jaar ervaring met (complexe) rollenspellen en mystery aankopen betreffende zelfzorgmedicatie. In die jaren al meer dan 60.000 mystery bezoeken. Wij beschikken over de kennis en ervaring om in huis cases te ontwikkelen incl. rollenspel (al dan niet met interacties en contra-indicaties). Wij stellen bijbehorende checklisten op voor het registeren van een mystery aankoop, waarbij aansluiting is gezocht met de gecertificeerde waarborgeisen van het CBD en zelfzorgstandaarden.

Onze mystery guests zijn geen toevallige passanten die dit werk als hobby verrichten. Onze mystery guests zijn ervaren en getrainde professionals, allemaal al jaren aan ons bureau verbonden. Elke nieuwe casus wordt vooraf gegaan door een training tijdens een online meeting. U bent zo verzekerd van een correcte uitvoering van het onderzoek met constante kwaliteit.

Werkwijze en kosten

In de checklist wordt verslag gedaan van het verloop van een mystery aankoop met expliciet aandacht voor:

 • WASA vragen
 • Advies door (assistent) drogist
 • Risicowaarschuwing (misbruik/verkeerd gebruik en veilig en correct gebruik)
 • Kassacheck
 • Eindadvies/juiste productverstrekking

Na afloop ontvangt u een op-maat-rapport, waarin u 1-op-1 het verloop van de mystery aankoop terug kunt lezen. U treft zo nodig tips en adviezen aan. Bovendien hanteren wij een ranking in het rapport in relatie tot alle deelnemende drogisterijen (competitief element).

Met dit rapport met daarin uw eigen individuele uitkomsten, beschikt u over een gedegen handvat om in teamverband te bespreken. U geeft (assistent)drogist(en) mogelijkheden tot zelfanalyse, leren en verbeteren. U stelt hen in staat tot het leveren van verantwoorde zorg.

Deelnemers aan KVZ kunnen flexibel kiezen hoeveel mystery bezoeken per jaar wenselijk zijn, variërend van 1 t/m 4 mystery aankopen per jaar (kosten excl. B.T.W.):

 • 1 mystery aankoop per jaar à € 150
 • 2 mystery aankopen per jaar à € 150 + € 125 is totaal € 275
 • 3 mystery aankopen per jaar à € 150 + € 125 + € 100 is totaal € 375
 • 4 mystery aankopen per jaar à € 150 + € 125 + € 100 + € 75 is totaal € 450

Deze kosten zijn inclusief bezoek en aankoop product, inclusief een op-maat-rapport. Ca. 2 weken na afronden van een veldwerkperiode ontvangt u uw eigen individuele uitkomsten. Bij 4 bezoeken per jaar wordt uw drogisterij elk kwartaal 1x bezocht.

Contact

Spreekt dit u aan en bent u nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Neem contact op met drs. Jan van den Einde (073-6120309 / janvandeneinde@veldwerkoptimaal.nl).

Bij het aangaan van een samenwerking zijn de kosten vooraf duidelijk en helder. U ontvangt bij opdrachtbevestiging een voorschotnota van 50%. De op-maat-rapporten worden digitaal aan u opgeleverd. Bij oplevering ontvangt u een eindnota van de resterende 50%.

Naar ‘Off the shelf onderzoeken’

Reacties zijn gesloten.