Stemmen

Stemmen (in tijden van corona)

Samenkomsten van meerdere personen worden momenteel afgeraden, zelfs verboden. Toch moeten verenigingen en andere rechtspersonen / organisaties voort, er moeten beslissingen genomen worden, en soms kan dat volgens de statuten of protocollen pas na raadpleging en stemming.

Veldwerk Optimaal faciliteert onlinestemmen: wij nodigen per e-mail alle stemgerechtigden uit. Daaraan voorgaand hebben wij een online “stemformulier” geprogrammeerd. In de e-mail staat een URL, door hierop te klikken krijgen stemgerechtigden toegang tot het stemformulier m.b.v. een unieke toegangscode. Daarmee verzekert u zich er tevens van dat iedereen slechts 1 maal zijn of haar stem uitbrengen kan. Voor de uitwisseling van persoonsgegevens gaan wij samen met u desgewenst een verwerkersovereenkomst aan, zodat aan de bepalingen van de AVG (privacywetgeving) wordt voldaan.

De voordelen / specificaties op een rij:

 • stemmen via een beveiligde website
 • hoofdelijk stemmen of anoniem stemmen
 • unieke toegangscode: slechts 1 stem per stemgerechtigde
 • respecteren quorum eis (bijv. stemuitslag is pas geldig indien minimaal aantal of percentage stemgerechtigden ook daadwerkelijk zijn of haar stem heeft uitgebracht)
 • stemmen voor 1 of meerdere voorstellen in 1 stemming
 • rapporten stemuitslag binnen 24 uur direct volgend op het sluitingstijdstip stemprocedure

De kosten excl. BTW:

 • t/m 200 uit te nodigen stemgerechtigden:
  • 1 voorstel / stemming: € 90
  • elk volgend voorstel / stemming: + € 10
 • 201 – 1.000 uit te nodigen stemgerechtigden:
  • 1 voorstel / stemming: € 180
  • elk volgend voorstel / stemming: + € 10
 • 1.001 en meer uit te nodigen stemgerechtigden:
  • 1 voorstel / stemming: € 270
  • elk volgend voorstel / stemming: + € 10

Kunnen wij u behulpzaam zijn? Neemt u dan contact op met drs. Jan van den Einde, telefoonnummer 073-6120903, of via janvandeneinde@veldwerkoptimaal.nl.

Reacties zijn gesloten.