haaren

Dit onderzoek is inmiddels gesloten. In totaal – 6 gemeenten – hebben ruim 4.000 respondenten de vragenlijst ingevuld. Gerelateerd aan het aantal inwoners dat is uitgenodigd om deel te nemen, betekent dit een respons van 33,1%!

Namens de gemeente Haaren hartelijk dank.

Reacties zijn gesloten.