EOH

 Enquête Beleidsnota commerciële voorzieningen Haarlemmermeer 2016

De gemeente Haarlemmermeer evalueert de Beleidsnota commerciële voorzieningen Haarlemmermeer 2016. Op grond van deze evaluatie kan het nieuwe college, na de fusie van de gemeente Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 1 januari 2019, besluiten om het beleid voor commerciële voorzieningen aan te passen. Gemeente Haarlemmermeer heeft ondernemers uitgenodigd om mee te doen aan deze evaluatie via een online enquête.

Inmiddels is de termijn voor het invullen van de vragenlijst geëindigd. Meer dan 300 ondernemers hebben gereageerd en de vragenlijst ingevuld. Namens de gemeente Haarlemmermeer hartelijk dank voor uw medewerking.

Cijfers worden momenteel nader bekeken en geanalyseerd. De presentatie van de uitkomsten volgt later dit najaar.

 

Reacties zijn gesloten.